ZUHL 36

18K Strawberry Gold® Ring

ZUHL 36

-

Black Diamonds 1 1/5 cts., Chocolate Diamonds® 1 1/5 cts., Vanilla Diamonds® 7/8 cts.

ZUHL 36
-
Strawberry