ZUGU 3

14K Strawberry Gold® Ring

ZUGU 3

-

Vanilla Diamonds® 5/8 cts., Chocolate Diamonds® 5/8 cts.

ZUGU 3
-
Strawberry