YPMG 42

14K Strawberry Gold® Ring

YPMG 42

-

Vanilla Diamonds® 1/2 cts., Chocolate Diamonds® 5/8 cts.

YPMG 42
-
Strawberry