YPGJ 4

14K Strawberry Gold® Ring

YPGJ 4

$3,199

Vanilla Diamonds® 1/2 cts., Chocolate Diamonds® 5/8 cts.

YPGJ 4
-
Strawberry