YPVS 178

14K Strawberry Gold® Ring

YPVS 178

$3,499

Chocolate Diamonds® 1 1/3 cts., Vanilla Diamonds® 1/5 cts.

YPVS 178
-
Strawberry