ZUPI 2

14K Strawberry Gold® Ring

ZUPI 2

$2,199

Chocolate Diamonds® 1/2 cts., Nude Diamonds™ 1/2 cts.

ZUPI 2
Nude Palette
Strawberry